Metale ziem rzadkich a wojna handlowa

Wykorzystywane w nowoczesnej technologii pierwiastki mogą stać się narzędziem w konflikcie chińsko-amerykańskim. Chiny są liderem ich wydobycia, na dodatek nie dopuszczając u siebie zagranicznych firm. Więcej na: https://forsal.pl/artykuly/1417214,metale-ziem-rzadkich-chiny-usa-wojna-handlowa-zakaz-wybobycia-przez-cudzoziemcow.html